Nerwica wegetatywna (narządowa) – termin używany przez internistów i lekarzy ogólnych jako oznaczenie zespołu objawów, jakie nie znajdują potwierdzenia w stanie somatycznym. Należą do nich występujące przy niektórych zaburzeniach nerwicowych objawy żołądkowo-jelitowe, kołatanie serca, nadmierne pocenie się, czerwienienie się, drżenie rąk, nagłe osłabienie, omdlenia itp. 
W starszych opracowaniach można znaleźć rzadko już używane terminy, takie jak m.in.: nerwica reaktywna, rozwojowa, charakteru, seksualna, układowa.

Breadcrumbs