W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 nerwica występuje pod pojęciem zaburzeń psychicznych, które nie ograniczają kontaktu chorego z rzeczywistością, ani jego świadomości, przez co pozostają w granicach zachowań akceptowanych społecznie. Zgodnie z tym systemem diagnostycznym, nerwica stanowi rodzaj zaburzenia psychicznego o podłożu nieorganicznym.

Klasyfikacja ICD-10 rozróżnia następujące typy zaburzeń nerwicowych:

  • F40 –  zaburzenia lękowe występujące pod postacią różnych fobii.
  • F41 – inne zaburzenia lękowe: przykładowo lęk paniczny, zaburzenia depresyjne.
  • F42 – zaburzenia obsesyjno – kompulsywne: nerwica natręctw, natrętne myśli lub rytuały.
  • F43 – zaburzenia adaptacyjne oraz reakcje na ciężki stres: przykładowo zaburzenia stresowe pourazowe.
  • F44 – zaburzenia dysocjacyjne, konwersyjne: osobowość mnoga, amnezja dysocjacyjna, fuga dysocjacyjna, drgawki dysocjacyjne.
  • F45 – zaburzenia pod postacią somatyczną: zaburzenia hipochondryczne, uporczywe bóle psychogenne.
  • F48 – inne zaburzenia nerwicowe: przykładowo neurastenia.

Diagnoza zaburzeń nerwicowych to zadanie należące do psychologów i psychiatrów. Ze względu na czynnik wywołujący poczucie strachu i występujące objawy wyróżniamy wiele typów nerwic. Klikając na ten link dowiesz się więcej na temat: Rodzaje nerwic

 

Breadcrumbs