Tło historyczne nerwicy

Chociaż wzmianki o zaburzeniach nerwicowych pojawiły się już w Piśmie Świętym i starożytnym Egipcie, po raz pierwszy terminu „neurosis” użył w XVIII wieku szkocki lekarz i chemik William Cullen. Zanim choroba doczekała się własnej nazwy, znana była pod różnymi pojęciami, między innymi takimi jak nerwospazmy, ogólna nadczułość, czy histeria. Ostanie pojęcie, zwane zamiennie „dusznością maciczną”, stworzone zostało przez Hipokratesa, który był zdania, iż  z powodu braku aktywności seksualnej macica kobiety wysusza się, a poszukując wilgoci przemieszcza w górę ciała, aż w końcu uciska serce, płuca i przeponę.


Nerwica a inne zaburzenia

W niektórych przypadkach nerwica przypomina inne zaburzenia, takie jak depresja czy psychoza. W odróżnieniu od psychozy, chory na nerwicę ma świadomość absurdalności swych objawów, jednocześnie nie potrafi wyzbyć się lęku i nietypowych zachowań. Depresja i nerwica to dwa różne stany, które bywają jednak ze sobą mylone ze względu na podobieństwa w obrazie klinicznym oraz wybrane przyczyny i objawy. Wspólny dla nerwicy i depresji jest lęk oraz takie objaw jak nerwowość, impulsywność czy drażliwość. Jedną z podstawowych różnic między depresją a nerwicą jest stan organizmu, który w przypadku depresji jest bardziej rozregulowany. Depresja jest częstym skutkiem nerwicy.

Breadcrumbs