Nerwica hipochondryczna – w przypadku tego rodzaju nerwicy pacjent skarży się na różne dolegliwości somatyczne, koncentruje się na swoich objawach i doznaniach fizycznych. Chory jest przekonany o występowaniu schorzenia lub uszkodzeniu organizmu i obawia się o stan swojego zdrowia. W nerwicy hipochondrycznej często występuje zjawisko błędnego koła, czyli nieustannego interpretowania występujących objawów i ich transformacji w nowe. Jednocześnie dolegliwości somatyczne, na jakie skarży się pacjent, nie zostają potwierdzone w badaniu, a to na ogół jeszcze bardziej pogarsza stan nerwicowy chorego, który czuje się zagubiony i sfrustrowany brakiem konkretnych wniosków płynących z wyników badań.

Breadcrumbs