Nerwica psychasteniczna (psychastenia) – pojęcie wycofane z klasyfikacji międzynarodowej, dziś rzadko stosowane, oznaczające rodzaj zaburzenia, w którym chory nie jest pewien żadnej podejmowanej akcji, nie potrafi określić swoich uczuć lub zdania na konkretny temat. Pacjentowi brakuje pewności siebie, charakteryzuje go poczucie niższości, jest mało aktywny, unika kontaktów z otoczeniem. Zaburzenie to często powiązane jest z występowaniem lęków i natręctw.

Breadcrumbs