Nerwica depresyjna – rodzaj nerwicy, dającej takie objawy jak smutek, apatia, osłabienie, bezradność, bezsilność, niskie poczucie własnej wartości oraz zahamowania psychoruchowe.

Breadcrumbs