Nerwica natręctw (anankastyczna) – zaburzenie psychiczne objawiające się obsesyjnymi, natrętnymi myślami oraz niekontrolowanymi bezwolnymi odruchami, które przeradzają się w zachowania utrudniające normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przelotne natręctwa zdarzają się także ludziom zdrowym. Bardzo powszechnym natręctwem dotyczącym działania, czyli kompulsją, jest przymus częstego mycia rąk w obawie przed infekcją czy też przymus sprawdzania czy drzwi domu lub samochodu zostały zamknięte. Nerwicy natręctw często towarzyszą urojenia i złudzenia.