Nerwica lękowa – jest jedną z najczęstszych postaci nerwicy. Należy do poważnych zaburzeń psychicznych, w których chory odczuwa nieuzasadniony niepokój, napięcie i poczucie nieokreślonego zagrożenia i lęku. Nerwica lękowa najczęściej zaczyna się utratą pewności siebie, odczuwaniem potrzeby akceptacji oraz zaburzeniami apetytu. Lęk może mieć także objawy somatyczne, takie jak przyśpieszony puls, nadmierne pocenie się, drżenie ciała czy suchość w ustach. Dla osób dotkniętych tym typem zaburzenia bardzo ważna może być opinia innych osób. Charakterystyczne jest także zaniżanie własnej samooceny i nastawiania się na porażkę. Niektóre objawy mogą utrudniać choremu funkcjonowanie w społeczeństwie – dzieje się tak, gdy chory za wszelką cenę próbuje zapobiec odczuwaniu  lęku, dlatego unika wychodzenia z domu czy zapoznawania nowych osób. Nerwicy lękowej często towarzyszą różne fobie.

Breadcrumbs